20:29

1403/03/01

آرشیو
اخبار دسته بندی: هفته کتاب و کتابخوانی
همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی ، مسابقه نقاشی با موضوع پسماند با همکاری ادارات شهرستان املش برگزار شد.
فرماندار املش گفت : غنای فرهنگی هرجامعه به منزله پیشینه آن نظام و بشر است نهادینه کردن فرهنگ کتاب و کتا بخوانی باید یک اصل تلقی شود   به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز، دکتر محمودی فرماندار املش به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی در بازدید از کتابخانه شهید ربانی

اخبار مهم