04:06

1403/03/10

آرشیو
اخبار دسته بندی: هفته سلامت روان
سیما مهری در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز با بیان اینکه سازمان بهداشت جهاني سلامت رواني را به عنوان حالتي از بهزيستي كه در آن فرد توانمندي خود را شناخته از آنها به نحو موثر و مولد استفاده كرده و براي اجتماع خويش مفيد است تعريف مي‌كند افزود: به

اخبار مهم