هفته تکریم - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
بازدید بخشدار مرکزی ومسوول درمان شهرستان از سالمندان شهر املش ۱۱ مهر ۱۳۹۳

بازدید بخشدار مرکزی ومسوول درمان شهرستان از سالمندان شهر املش

به گزارش  خبرنگارصبح رانکوه، به مناسبت هفته تکریم از منزلت سالمندان معاون توانمندسازی و مسئول درمان به اتفاق آقای خادم بخشدار بخش مرکزی این شهرستان با ۵ سالمند بیمار در منزل دیدار و گفتگو واز نزدیک مشکلات آنها را مورد بررسی قرار دادند در این دیدار آقای ملکی معاون توانمندسازی گفت از نظر هزینه پرداخت […]