18:22

1403/03/06

آرشیو
اخبار دسته بندی: هفته الگوی مصرف
رئیس شبکه بهداشت  گفت:22 بهورز و کارشناس شبکه و مرکز بهداشت شهرستان املش سفره سلامت برپا کردند.     اسداله علوی در گفتگو با خبرنگارصبح رانکوه اظهار داشت: به مناسبت بسیج ملی اصلاح الگوی مصرف غذا با شعارهر روز سه بار میوه بخورید و استفاده انواع سبزی ها را

اخبار مهم