09:40

1403/03/05

آرشیو
اخبار دسته بندی: هادی زاده
مدیر امور روستایی عشایری جهاد کشاورزی گیلان در اولین جلسه شورای امور روستایی و عشایری شهرستان املش گفت: استان گیلان براساس آخرین سرشماری با 5274 خانوار و 750 هزار واحد دامی در 12 شهرستان چهار دهم جمعیت عشایری کشور را دارد .   به گزارش خبرنگارصبح رانکوه، هادی زاده

اخبار مهم