نیشکر - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
تولید ۲۴تن شکرقرمزبه در املش ۳۰ دی ۱۳۹۳

تولید ۲۴تن شکرقرمزبه در املش

مدیرجهادکشاورزی املش گفت: نیشکرکاران املشی امسال ۲۴تن شکرقرمزبه ارزش چهارمیلیاردریال تولید کرده اند. به گزارش خبرنگارصبح رانکوه مسعودامیربنده ای ا افزود: ۲۵نیشکرکاراملشی دریک ماه گذشته با برداشت ساقه های گیاه نیشکردریک ونیم هکتارازمزرعه نیشکردرمناطق جلگه ای این شهرستان موفق به تولید۲۴تن شکرقرمزبه ارزش چهارمیلیاردریال نموده اندکه سطح زیر کشت این محصول نسبت به سنوات گذشته […]