19:24

1403/03/07

آرشیو
اخبار دسته بندی: نیروی انتظامی املش
فرمانده انتظامی شهرستان املش از کشف ۳۷۰۰ کیلوگرم ارد جوی قاچاق در این شهرستان خبر داد   سر هنگ پاسدار احمد وکیل صادقی در گفت وگو با خبرنگار صبح رانکوه افزود : ۳۷۰۰ کیلو گرم ارد جوی قاچاق توسط مامورین انتظامی در املش کشف شد وی افزود: این مقدار

اخبار مهم