نیروگاه زباله سوز - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
اختصاص ۳۱۴ میلیاردتومان به سازمان پسماند گیلان ۰۷ خرداد ۱۳۹۸

اختصاص ۳۱۴ میلیاردتومان به سازمان پسماند گیلان

مدیرعامل سازماند پسماند استان گیلان از اختصاص ۳۱۴ میلیاردتومان ازسفرریاست جمهوری به سازمان پسماند گیلان خبرداد     شهشانی در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز گفت در سفرریاست جمهوری به استان گیلان رویکردخاصی در زمینه پسمانده دیده شده که نیز۳۱۴ میلیاردتومان به امر پسماند گیلان تخصص یافته است که نیز در طرح جامع پروزه های […]