نکات خواندنی - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
این نکات خواندنی را میدانستید؟! ۲۷ مهر ۱۳۹۳

این نکات خواندنی را میدانستید؟!

صبح رانکوه ـ خنده آسانتر از اخم کردن است؛ برای خندیدن انسان از ۱۷ عضله صورت وگردن استفاده می کند در حالی که برای اخم کردن از ۴۰ عضله. ـ گربه در گوشش ۳۲ عضله دارد. ـ خرس ها موجوداتی چپ دست هستند. ـ مورچه به هنگام مسموم شدن همیشه روی پهلوی راست می افتد. […]