• امروز : سه شنبه - ۹ آذر - ۱۴۰۰
  • برابر با : 25 - ربيع ثاني - 1443
  • برابر با : Tuesday - 30 November - 2021

نوسازی پیاده رو

۲۳آذر
بیش  ازیک میلیاردریال اعتباربرای نوسازی پیاده روهای شهراملش هزینه شده است

بیش ازیک میلیاردریال اعتباربرای نوسازی پیاده روهای شهراملش هزینه شده است

شهرداراملش گفت:بیش ازیک میلیاردریال اعتباربرای نوسازی پیاده روهای شهراملش هزینه شده است.   پورقربان اظهار کرد: بااعتباری معادل یک میلیاردودویست وپنجاه میلیون ریال ازمنابع داخلی شهرداری املش درشش ماه گذشته۲۵۰۰مترمربع ازپیاده روهای دوطرف بلوارشهدا وخیابان شهیدبهشتی شهراملش پس ازتخریب پیاده روبتنی قدیمی،موزائیک فرش جدید اجراشده است. شهرداراملش افزود: برای نوسازی واحداث موزائیک فرش ده هزارمترمربع […]