نوافقنامه - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
با حمایت رهبری به توافق جامع دست یافتیم/هنوز در آغاز راهیم ۱۴ فروردین ۱۳۹۴

با حمایت رهبری به توافق جامع دست یافتیم/هنوز در آغاز راهیم

وزیر امور خارجه گفت: در مذاکرات سوئیس به لطف خدا و با حمایت مقام معظم رهبری و حمایت‌ های بی‌ نظیر ایشان از تیم مذاکره‌ کننده و راهنمایی‌ های ایشان و حمایت شجاعانه رئیس جمهور ، به مجموعه‌ ای از راه‌ حل‌ ها برای رسیدن به توافق جامع دست یافتیم .     به گزارش  […]