نمایندگی ملت - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
«ثروت؛ شهرت، قدرت» سه گذاره متضاد با نمایندگی ملت! ۱۱ تیر ۱۳۹۴

«ثروت؛ شهرت، قدرت» سه گذاره متضاد با نمایندگی ملت!

در انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی ۲۹۰ نفر از جریانات مختلف سیاسی از ۱۱۴ حوزه انتخابیه به مجلس راه پیدا کردند.     به گزارش صبح رانکوه،  به نقل از شیرازه، در مجلس نهم ۱۶۱ نماینده با کسب آرای مردم از حوزه‌های انتخابیه‌ شان برای اولین بار وارد بهارستان شدند تا اولین تجربه نمایندگی‌ شان […]