نفوس و مسکن سال ۹۵ - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
نقش سرشماری درتوسعه وپیشرفت  شهر رانکوه حائز اهمیت است. ۱۳ مهر ۱۳۹۵

نقش سرشماری درتوسعه وپیشرفت شهر رانکوه حائز اهمیت است.

اختصاصی / شهردار رانکوه اظهار داشتند: یکی از مواردی که می تواند رشد و توسعه شهر رانکوه را شتاب بخشد، وجود اطلاعات و آمارهای درست در بخش های گوناگون است، موضوعی که بسیار حائز اهمیت است.     به گزارش خبرنگار صبح رانکوه وی با اشاره به اهمیت سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۹۵ […]