نفوذ به ایران - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
استراتژی و طرح جامع دشمن فتح قلعه از درون است ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

استراتژی و طرح جامع دشمن فتح قلعه از درون است

ایران یک قلعه بزرگ و مستحکم است و استراتژی و طرح جامع دشمن فتح قلعه از درون است.در زمان های نه چندان دور درجنگ ها وقتی انواع تاکتیک ها را برای تصاحب قلعه ای بکار می بردند و به نتیجه نمی رسیدند به این نقشه متوسل می شدند که با افرادی بی مقاومت وترسو و […]