نظام صنفی - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
انتخابات شدن یک عضو  نظام صنفی کشاورزی شهرستان املش از رانکوه ۳۰ تیر ۱۳۹۳

انتخابات شدن یک عضو نظام صنفی کشاورزی شهرستان املش از رانکوه

دومین دوره انتخابات نظام صنفی کشاورزی شهرستان املش برگزارشد.  به گزارش خبرنگار صبح رانکوه به گفته خوش فکررئیس تعاون روستایی شهرستان های املش ورودسردومین دوره انتخابات نظام صنفی کشاورزی شهرستان املش باشرکت۴۵۰عضودارای پروانه فعالیت درزمینه های مختلف کشاورزی درمدیریت جهادکشاورزی این شهرستان برگزارشدکه درپایان عبدالوهاب محمدزاده،حسین سعیدیان وجعفرهدایتی باکسب بیشترین آراءبه مدت سه سال بعنوان […]