نظارت - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
نماینده ها باید نظارت کنند یا … !؟ ۱۲ دی ۱۳۹۴

نماینده ها باید نظارت کنند یا … !؟

هفته نامه واکنش در شماره ۶۰۷ ، مطلبی با عنوان نماینده ها باید نظارت کنند یا … !؟به قلم مجید محمدپور مدیرمسئول این نشریه در ارتباط با ضرورت ارائه گزارش عملکرد به مردم از سوی نمایندگان مجلس و نیز اهتمام آحاد جامعه به برگزیدن افرادی صالح، متعهد و پاکدست برای نمایندگی در خانه ملت منتشر […]

پیامک های تبلیغاتی اجباری و کسر از حساب مشترکین! ۱۴ آذر ۱۳۹۴

پیامک های تبلیغاتی اجباری و کسر از حساب مشترکین!

بوشهرنیوز: در حقیقت باید از مسئولین اپراتورها به ویژه مسئولین نظارتی پرسید چرا راهکاری برای جلوگیری از چنین بی برنامگی هایی اندیشیده نمی شود و دیگر این که به چه دلیل مردم باید در دو راهی اجباری بین پذیرش هزینه های اضافی یا انسداد تمامی پیامک ها قرار بگیرند.     به گزارش “صبح رانکوه” […]