18:59

1403/03/07

آرشیو
اخبار دسته بندی: نصب سرعت گیر
با اجرای عملیات آسفالت خیابانها و معابر اصلی و از بین رفتن سرعت گیرهای سطح شهر ، سرعت انواع وسایط نقلیه افزایش یافته که در برخی موارد منجر به تصادف نیز شده است .   به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز؛ شهرداری املش با همکاری پلیس راهور اقدام به جانمایی

اخبار مهم