19:09

1403/03/06

آرشیو
اخبار دسته بندی: نشست رسمی موزه
به گزارش رانکوه نیوز؛ رئیس آموزش و پرورش رحیم آباد دراین نشست ضمن خیرمقدم به مدعوین بااشاره به منطقه تاریخی اشکور بعنوان سرزمینی بسیار کهن و دارابودن نیروهای کارآمد در دستگاههای مختلف اجرایی کشور گفت اشکور همه تمدن نقاط شهری بوده و ازاینرو فرهنگ و سنت و تمدن این

اخبار مهم