19:38

1403/03/01

آرشیو
اخبار دسته بندی: نشست با خبرنگاران
به گزارش رانکوه نیوز، دکتر حسین اسماعیل پور، خبرنگاران را وجدان آگاه و بیدار دل جامعه ذکر و گفت: آنچه از شما انتظار داریم این است که همچنان با همین رویکرد و با محوریت پیشرفت شهرستان فعالیت رسانه ای را ادامه دهید. وی از استقرار خبرنگاران در اداره فرهنگ

اخبار مهم