نشریه انارستان - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
“انارستان ” به خانواده مطبوعات پیوست ۲۷ مهر ۱۳۹۶

“انارستان ” به خانواده مطبوعات پیوست

نشریه انارستان به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی مجید وثوقی از هیات نظارت بر مطبوعات مجوز انتشار گرفت.   به گزارش خبرنگارصبح رانکوه؛ در جدیدترین جلسه هیات نظارت بر مطبوعات که در روز دوشنبه ۲۴ مهر تشکیل شد، درخواست مجید وثوقی صاحب امتیاز و مدیر مسئول مجله انارستان مطرح، بررسی و مورد تصویب قرار گرفت […]