نشای برنج - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
نخستین نشای برنج در گیلان در املش انجام شد ۲۰ فروردین ۱۳۹۴

نخستین نشای برنج در گیلان در املش انجام شد

نخستین نشای برنج درگیلان در فصل زراعی جدید امروز در املش آغاز شد. به گزارش خبرنگارصبح رانکوه ، حجت مزدوری شالیکار اهل روستای نر‌که املش نخستین شالیکاری که نشای برنج را به صورت دستی در ۴ هزار مترمربع از شالیزارش آغاز کرد از ۱۹ اسفند پارسال خزانه گیری کرده بود و در شالیزارش رقم بومی […]