نشاء مکانیزه - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
نشاء مکانیزه برنج در بیش از هزار هکتار از شالیزارهای املش ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

نشاء مکانیزه برنج در بیش از هزار هکتار از شالیزارهای املش

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان املش گفت: تا کنون بیش از هزار و ۴۰ هکتار از شالیزارهای شهرستان املش امسال بصورت مکانیزه نشاء شده است.     صفری در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز، با اعلام این خبر اظهار داشت: ازابتدای کشت نشا برنج درشالیزارهای املش، تاکنون دربیش از ۴۰ درصد اراضی شالیزاری شهرستان..۱۴۰۰ هکتار کارنشا […]