17:58

1403/03/06

آرشیو
اخبار دسته بندی: نتخابات ششمین دوره ی شورا های اسلامی شهر و روستا
به گزارش رانکوه نیوز این درحالی است زمانی که شهرهای استان گیلان با اختیارات کامل شهرداران اداره می شد،شهرهای ما در از مشکلات عدیده و جورواجور بود،خال که با سرپرست اداره می شوند ،قطعا اوضاع نابسامان تر است. در این ارتباط به نظر می رسد،فرآیند تأیید صلاحیت و تعیین

اخبار مهم