09:29

1403/03/05

آرشیو
اخبار دسته بندی: ناوگان موتوری
اختصاصی/ شهردار رانکوه از توسعه ناوگان موتوری شهرداری رانکوه خبر داد.    امین رشیدی نژاد در گفتگو با خبرنگارصبح رانکوه اظهار داشت: این شهرداری با هدف افزایش ارائه خدمات بهینه و افزایش رضایتمندی شهروندان و همچنین به منظور رفع نیازهای شهرداری رانکوه این واحد با حمایت بی دریغ شهردار

اخبار مهم