20:55

1403/03/01

آرشیو
اخبار دسته بندی: ناحیه صنعتی
به گزارش خبرنگار صبح رانکوه دیروز  فرماندار شهرستان املش  به از ناحیه صنعتی شهر رانکوه املش برای افتتاح در دهه فجر بازدید کرد. عکاس/ میثم قربانی                  

اخبار مهم