21:12

1403/03/01

آرشیو
اخبار دسته بندی: موج چهارم کرونا
ازدیرباز گفته اند تجربه را تجربه کردن خطاست اما امسال نیز علیرغم زمزمه هایی که در راستای ممنوعیت سفرهای نوروزی به استان‌های شمالی شنیده می شد و قرار بود ۲۵ اسفند تکلیف سفرهای نوروزی مشخص شود ،در روز دوشنبه ۲۵ اسفند اسامی استانها و شهرهایی که ممنوعیت سفر نوروزی

اخبار مهم