19:22

1403/03/07

آرشیو
اخبار دسته بندی: مهندس علی رضا نجفی
به گزارش رانکوه نیوز، مهندس علی رضا نجفی با اشاره به اینکه افزایش آگاهی و اطمینان مصرف کنندگان از سلامت فرآورده های لبنی صنعتی موجب کاهش تقاضا و عرضه لبنیات سنتی خواهد شد ، گفت ؛ متاسفانه در سال‌های اخیر، به علت عدم آگاهی کافی و نگرانی های مصرف

اخبار مهم