03:57

1401/11/14

آرشیو
اخبار دسته بندی: مهد کودک باران
به گزارش خبرنگارصبح رانکوه؛  به مناسبت هفته کاهش بلایای طبیعی مانور پناهگیری وتخلیه اضطراری همراه با آموزش در  مهدهای کودک حضرت رقیه و  باران حامیان کودک املش برگزار شد.  

اخبار مهم