03:24

1401/11/11

آرشیو
اخبار دسته بندی: مهد سالمندان
همه ما حداقل یکبار به دوران سالمندی خود اندیشیده‌ایم. شاید برخی یکی از اهداف بچه‌دار شدنشان هم موضوع “فرزند عصای دست پیری” باشد. به نظر روانشناسان و مسئولین اهمیتی که به سایر رده‌های سنی داده‌اند برای دوران سالمندی قائل نشده‌اند؛ ولی کاملاً واضح و مبرهن است که این دوران

اخبار مهم