19:18

1403/03/01

آرشیو
اخبار دسته بندی: مهار
اختصاصی/ رزوز گذشته حادثه آتش سوزی در یک مجتمع کارگاهی در بلوار آیت اله میرزا حبیب اله املشی مشرف بر خیابان شهداء املش با حضور ماموران ایستگاه آتش نشانی مهار شد.   به گزارش خبرنگارصبح رانکوه، در پی سانحه آتش سوزی در کارگاه چوب بری واقع  بلوار آیت اله

اخبار مهم