21:00

1401/11/12

آرشیو
اخبار دسته بندی: منوچهر مهدی ÷ور
امروزه جایگاه حمل و نقل در لنگرود و املش به عنوان یکی از مقاصد پرطرفدار و منطقه محسوب می‌شود که در روند توسعه اقتصادی تاثیر گذار است.

اخبار مهم