04:30

1403/03/10

آرشیو
اخبار دسته بندی: ملاقات عمومی معاون فرمانداری
ملاقات عمومی شهروندان شهرستان لنگرود با حضور معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری این شهرستان برگزار شد.       به گزارش خبرنگارصبح رانکوه، صبح امروز در راستای تداوم برنامه دیدار چهره به چهره فرماندار لنگرود با مردم،  این هفته در غیاب فرماندار لنگرود ،معاون  سیاسی و اجتماعی فرماندار لنگرود

اخبار مهم