03:57

1401/11/11

آرشیو
اخبار دسته بندی: مقطع افسری
جوانان متعهد و علاقمند گیلانی برای جذب در کادر افسری نیروی انتظامی، تا پایان آذر به سایت گزینش پلیس مراجعه کنند.

اخبار مهم