16:06

1403/01/31

آرشیو
اخبار دسته بندی: معرفی بیمارستان
اختصاصی/ بیمارستان نیکوکار  یکی از مراکز درمانی تخصصی شهر املش  است که هدف آن ارائه خدمت تشخیصی-درمانی مناسب بطور بستری و سرپایی به شهروندان محترم (آقایان ، بانوان و کودکان) می باشد.   به گزارش خبرنگار صبح رانکوه، عملیات احداث بیمارستان 32 تختخوابی نیکوکار املش  در سال 86 آغاز و در بهمن

اخبار مهم