02:45

1401/11/12

آرشیو
اخبار دسته بندی: معاون کمیته امداد
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز،  حبیب الله رضادوست در جلسه کارگروه اشتغال سرمایه گذاری با بیان اینکه امسال قرار است در شهرستان املش 205فرصت شغلی جدید انجام گیرد افزود:دراین درحالی است که در کل استان 7هزارفرصت شغلی انجام گیرد که سهم شهرستان املش 205مورد می باشدکه 21مورد از محل

اخبار مهم