20:51

1403/03/01

آرشیو
اخبار دسته بندی: معاون وظیفه عمومی
معاون وظیفه عمومی پلیس گیلان از اعزام کلیه مشمولان (عادی، دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکترا) به مراکز آموزشی در اول دیماه ۱۴۰۱ خبر داد.

اخبار مهم