08:47

1403/03/08

آرشیو
اخبار دسته بندی: معاون فرهنگی مدیر کل ورزش و جوانان
اختصاصی/ معاون فرهنگی مدیر کل ورزش و جوانان گیلان گفت : کاندیداهای انتخابات ٬ ورزش و جوانان را وسیله انتخاب کردنشان قرار ندهند و ورزشکاران نیز دستاویز اخذ ارای کاندیدا ها نشوند.     به گزارش خبرنگار صبح رانکوه؛ هاشم اسماعیلی در همایش ورزشی شهرستان املش در کانون معصومیه

اخبار مهم