01:54

1401/11/11

آرشیو
اخبار دسته بندی: معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار با بیان اینکه با ساز و کار مناسب گیلان را نه به عنوان معبر بلکه به عنوان مقصد گردشگری تعریف کنیم اظهار داشت : همراهی، همکاری و تعامل مستمر مردم با دولت روند توسعه کشور را بهبود خواهد بخشید .     به

اخبار مهم