00:08

1401/11/11

آرشیو
اخبار دسته بندی: معاون برنامه ریزی و امور عمرانی
به گزارش خبرنگار صبح رانکوه فرامرز مصطفوی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان لنگرود از روند اجرایی ساخت ایستگاه پمپاژ روستاهای سادات محله کوشالشاه وخراط محله بخش مرکزی بازدید کرد.        

اخبار مهم