03:39

1401/11/08

آرشیو
اخبار دسته بندی: معاون برنامه ریزی فرمانداری
روز گذشته معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان لنگرود از لاین جنوبی کنارگذر لنگرود  بازدید کرد.     به گزارش خبرنگار صبح رانکوه روز گذشته فرامرز مصطفوی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان لنگرود از لاین جنوبی کنارگذر لنگرود (در حال ساخت ) بازدید کرد.

اخبار مهم