معاون اول قوه قضاییه - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
مهلت اژه ای به وزیر ارتباطات درباره وآتس آپ، وایبر و تانگو ۳۰ شهریور ۱۳۹۳

مهلت اژه ای به وزیر ارتباطات درباره وآتس آپ، وایبر و تانگو

در ادامه این نامه آمده است: در غیر این صورت قوه قضاییه در راستای وظایف ذاتی خود درباره بستن شبکه های اجتماعی دارای محتوای مجرمانه اقدام مقتضی به عمل آورده و با متخلفین از دستورات قضایی در هر رده ای طبق قانون برخورد خواهد کرد.  به گزارش صبح رانکوه، معاون اول قوه قضاییه در نامه […]