معاون اجرایی - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
سرپرست معاون اجرایی اداره کل حوزه استاندار منصوب شد ۰۱ تیر ۱۳۹۵

سرپرست معاون اجرایی اداره کل حوزه استاندار منصوب شد

طی حکمی ازسوی استاندارگیلان سیدمحمدرضا بهنامی به سمت سرپرست معاون اجرایی اداره کل حوزه استاندار منصوب شد.وی   به گزارش خبرنگارصبح رانکوه، طی حکمی ازسوی استاندارگیلان سیدمحمدرضا بهنامی به سمت سرپرست معاون اجرایی اداره کل حوزه استاندار منصوب شد.وی پیش از این کارشناس حوزه استاندارگیلان بود