09:36

1402/09/17

آرشیو
اخبار دسته بندی: مطبوعات
            آفتاب یزد ، سه‌شنبه ۲ دی                 ابتکار ، سه‌شنبه ۲ دی           اطلاعات ، سه‌شنبه ۲ دی     ایران ، سه‌شنبه ۲ دی           جوان ، سه‌شنبه ۲ دی          جمهوری اسلامی ، سه‌شنبه ۲ دی خراسان ، سه‌شنبه ۲ دی
امروزه رسانه‌ها بخصوص رسانه‌های مجازی، زیربنای ساختار ارتباطی و اطلاعاتی و از اصلی‌ترین ابزارهای نوین در اختیار دولت‌ها، نخبگان و جوامع محسوب می‌شوند و به‌عنوان یک قدرت نرم بیشترین تأثیرگذاری را در افکارسازی، اقناع‌ واجماع‌‌سازی و هماهنگ‌سازی بر عهده دارند؛ به طوری که میان رسانه‌ها و توسعه سیاسی، اجتماعی،
 به گزارش صبح رانکوه از قدیم می‌گفتند خبرنگاری یکی از 10 شغل سخت و طاقت فرسای جهان است. مطالعات بسیاری بر این باور مهر تایید می‌زنند و این حرفه‌ را پس از کار در معدن و بازیگری به عنوان سومین شغل سخت دنیا معرفی می‌کنند.  سال 1380 هیات وزیران

اخبار مهم