05:35

1402/07/02

آرشیو
اخبار دسته بندی: مطالبات چایکاران
ئیس سازمان چای کشور گفت: ۱۰۰ میلیاردتومان از بهای برگ سبز چای خریداری شده از قدرسهم دولت امروز به حساب چایکاران گیلان و مازندران واریز شد.
.به گزارش رانکوه نیوز،، حبیب جهانساز افزود:  در نیمه دوم سال برای عملیات به‌زراعی باغات، انواع هرس‌ها، توسعه مکانیزاسیون و تأمین منابع سرمایه در گردش چایکاران، تسهیلات ارزان قیمتی پیش‌بینی شد و برای سرمایه در گردش تاکنون ۴۰.۲ میلیارد تومان پرداخت شده است. جهانساز با بیان اینکه برای بهسازی
به گزارش رانکوه نیوز، حبیب جهانساز، رئیس سازمان چای کشور گفت: ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان دیگر از مطالبات چایکاران شمال به حساب شان واریز شده است. او افزود: با واریز این مبلغ ۴۸۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان معادل ۹۷/۳ درصد مطالبات چایکاران واریز شد. رئیس سازمان
به گزارش رانکوه نیوز، حبیب جهانساز، رئیس سازمان چای کشور گفت: ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان دیگر از مطالبات چایکاران استان‌های گیلان و مازندران امروز به حساب شان واریز شده است. او افزود: با واریز این مبلغ ۴۷۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان معادل ۹۳ درصد مطالبات چایکاران
به گزارش رانکوه نیوز حسین حسین پور با اعلام این خبر گفت: در سال زراعی گذشته ۳۵هزارو ۴۰۱ تن برگ سبزچای به ارزش ۱۳۷میلیاردو ۹۷میلیون تومان از چایکاران املشی به صورت تضمینی هرکیلو درجه یک۴هزارو۶۰۰تومان ودرجه دو هرکیلو۳هزارو۳۰۰تومان خریداری شد که تاکنون ۱۲۵میلیاردو۶۰۰میلیون تومان معادل ۹۲درصدازمطالبات چایکاران املشی به

اخبار مهم