14:59

1401/11/11

آرشیو
اخبار دسته بندی: مطالبات چایکاران شمال
رئیس سازمان چای کشور با اشاره به پرداخت ۸۹ درصد مطالبات چایکاران شمال گفت: از اردیبهشت ماه امسال ۱۱۶ هزار و ۳۱۶ تُن برگ سبز چای خریداری شده است

اخبار مهم