19:34

1403/03/06

آرشیو
اخبار دسته بندی: مطالبات چایکاران شمال
رئیس سازمان چای کشور گفت: بیش از ۶۰ میلیارد تومان از بهای برگ سبز چای خریداری شده از چایکاران شمال واریز شده است.

اخبار مهم