19:32

1403/03/06

آرشیو
اخبار دسته بندی: مضرات مواد
به گزارش خبرنگارصبح رانکوه با همت وزارت ارشاد ، آموزش و پرورش و بهزیستی شهرستان املش همایش بررسی آثار و مضرات مواد مخدر در شهرستان املش برگزار شد.    

اخبار مهم