00:21

1401/11/11

آرشیو
اخبار دسته بندی: مصرف بهینه و ایمن گاز
با توجه به ضرورت شناخت و آشنایی شهروندان در خصوص استفاده ایمن و بهینه گاز طبیعی، این کارگاه آموزشی در لنگرود برگزار شد.     به گزارش خبرنگارصبح رانکوه  با حضور و سخنرانی سید رضا جوادپور فرماندار شهرستان لنگرود جهت ضرورت شناخت و آشنایی شهروندان در خصوص استفاده ایمن

اخبار مهم