05:06

1401/11/14

آرشیو
اخبار دسته بندی: مشید داداشی بویه
چهره جمشید داداشی بویه ، شهید دوازده ساله املشی توسط یکی از هنرمندان بسیجی این شهرستان طراحی گردید.

اخبار مهم