03:33

1401/11/14

آرشیو
اخبار دسته بندی: مشارکت شهروندان
مهندس قهرمانی در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز اظهار داشت: با توجه به اینکه تعدادی از کوچه های شهر آسفالت نبوده و ساکنین محترم متقاضی آسفالت می باشند از این رو تصمیم بر این است که با مشارکت شهروندان عزیزنسبت به آسفالت کوچه ها و معابر اقدام لازم صورت

اخبار مهم