03:14

1401/11/12

آرشیو
اخبار دسته بندی: مس
جدال مس کرمان و ملوان بدون گل به پایان رسید تا تغییری در جایگاه دو تیم ایجاد نشود.

اخبار مهم